B-orkest: samen leren muziek maken

Het B-orkest wordt bezet door muzikanten in wording, die al een eind op weg zijn met hun opleiding. Onder de bezielende leiding van dirigent Ad Smeulders leren we hier muziek maken.

Gestreefd wordt naar een ruime bezetting zodat het orkest zelfstandig een concert kan organiseren en mee kan draaien met het geven van serenades of muzikale wandelingen.

Iedere woensdag repeteren we van 18.45 tot 19.45u in ons clubhuis De Klepel.

Het orkest heeft een vast programma waar een studieweekend een vast onderdeel van is.

Repetitie op woensdag van 18.45 – 19.45 uur in de Klepel.

Dirigent: Ad Smeulders

Contactpersoon: Rian de Boer

Afmelden: Rian de Boer tel. 06-12287361

Bij concerten tevens bij Ad Smeulders, tel. 040-2835011.