Ereleden en leden van verdienste

Onze vereniging kent ereleden en leden van verdienste.

De algemene ledenvergadering kent deze status toe aan leden die zich tijdens hun lidmaatschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze muziekvereniging.

De laatste jaren zijn dat geweest:

2010

Maar liefst vier benoemingen tot erelid in een klap, een bijzondere gebeurtenis voor bijzondere mensen, harde werkers en zeer gewaardeerde leden van onze vereniging:

Nico van Oosterhout, Frans Knaapen, Tonny Cortenbach, Harry Muijsenberg.

2008

in de jaarvergadering van 2008 is Henk Bakker benoemd tot erelid van onze vereniging. Henk is een bijzonder man binnen Cecilia.