Het archief

Onze muziekvereniging is er een met een gevarieerde historie die al veschillende generaties terug gaat. Niet vreemd dat je dan ook veel voorkomende namen uit het Astense treft in ons archief, er zijn immers vele families die banden hebben met onze vereniging.

Het leuke van een archief is dat een het tijdsbeeld schetst van de verschillende perioden en vaak laat zien dat dezelfde problematiek naar vorenkomt.

Wilt u meer weten over de vereniging dan verwijzen wij u naar het boek over het Eeuwfeest van de harmonie dat nog steeds verkrijgbaar is (zij het zeer beperkt) en naar het onlangs uitgebrachte Archief- en Geschiedenisoverzicht 1894-2001 opgesteld door Thieu Verdonschot.

Dit kunt u bestellen bij ons secretariaat.

In de volgende hoofdstukken is getracht een beeld van de vereniging te schetsen en de belangrijkste feiten te noemen. Om het kort te houden moest veel worden weg gelaten waaronder, in de ogen van sommigen onder u, misschien ook belangrijke feiten. Mocht er, ondanks dat dit slechts een beperkte samenvatting is, iets niet juist zijn vermeld en of iets belangrijks ontbreken dan kun u dit melden aan ons secretariaat.

1. Ontstaan van de harmonie.

2. De eerste muzikale klanken en het 1e lustrum.

3. De harmonie van 1897 (1e lustrum) tot het 25-jarig bestaan in 1919.

4. De periode van 1920 tot en met de 2e Wereldoorlog 1940-1945.

5. De periode van einde 2e Wereldoorlog tot 1978.

6. De periode van 1978 (ontstaan jeugdorkest) tot heden.