Informatie

Harmonie St. Cecilia uit Asten is oorspronkelijk ontstaan uit een zang- en toneelvereniging. Dat blijkt uit archiefstukken en uit bewaard gebleven affiches van optredens. Bij het ambtsjubileum van een burgemeester in 1894 werd het gemis van een plaatselijk muziekkorps duidelijk gemerkt en daarom besloot het bestuur van de zangvereniging een fanfare-afdeling op te richten. Rond 1911 schakelde de fanfare om naar een harmonie. Momenteel bestaat de vereniging uit vijf orkesten: de jeugdslagwerkgroep en de slagwerkgroep voor volwassenen, het A-orkest voor de meest gevorderde muzikanten, B-orkest (opleidingsorkest) en het C-orkest (eerste orkest waar het draait om samen leren spelen). De meeste leden hebben daarnaast muziekles via de vereniging.

AMV-opleiding
Harmonie St. Cecilia heeft een eigen AMV-opleiding (Algemene Muzikale Vorming). Els Meulendijks geeft in enkele maanden de kinderen uitleg over muziektheorie en leert hen eenvoudige melodietjes op een blokfluit te spelen. Ook maken de kinderen kennis met enkele instrumenten. Na die periode krijgen ze de gelegenheid om lid te worden van de harmonie en een instrument te kiezen. Dan volgen ze verder de lessen via de muziekschool. De AMV-opleiding verplicht tot niets. De kosten bedragen € 55,00 en daarvoor krijgen de kinderen een blokfluit en een lesboek. Ook zonder deze AMV-opleiding kan iemand lid worden van de harmonie. Als kinderen na de AMV een instrument hebben gekozen, hebben ze minimaal één jaar les (alleen of in kleine groepjes) voordat ze naar het C-orkest of de jeugdslagwerkgroep door kunnen stromen.

Muziekopleiding
Muziek is passie, muziek is plezier, ontdekken en groeien, kortom: een feest! Met deze uitgangspunten is de harmonie in 2020 een nieuwe weg ingeslagen en heeft ze de volledige (jeugd)opleiding in eigen beheer genomen. De opleidingscommissie heeft in samenwerking met diverse docenten vernieuwende plannen uitgestippeld en uitgewerkt. De leerling staat centraal en maakt op eigen wijze een muzikale ontwikkeling. Door muziekles aan te bieden op een manier die bij de leerling past, streven we naar meer motivatie, betere zelfreflectie en blijvende groei.

Naast muzieklessen heeft de commissie ook een eigen examenformat ontworpen. Theorie en praktijk worden letterlijk aan elkaar verbonden. De leerling staat centraal en examen doen wordt, naast heel spannend, ook een feest.

Als docent en musicus kunnen we naast de ervaringen van de leerlingen ook die van onszelf meenemen in het vernieuwende format. Een belangrijk speerpunt is het wegnemen van spanningen en het toenemen van plezier. De harmonie(leden) spelen hierbij een belangrijke en verbindende factor. Om de kwaliteit te waarborgen gaan we uit van de landelijke richtlijnen en worden professionele muzikanten van buitenaf uitgenodigd te komen luisteren en genieten van onze leerlingen.

Contributie
Elk lid betaalt een vast bedrag per jaar voor de contributie. Daarvoor krijgen de leden een instrument en een lessenaar. Speelt het lid ook in een orkest dan krijgt hij/zij ook partijen, een marsboekje, een loopstandaard, een sweater en poloshirt of een uniform. De contributie wordt betaald per kwartaal vooruit, bij voorkeur via automatische incasso. De contributie kan per kwartaal opgezegd worden. In 2022 bedraagt de contributie € 160,-. Leerlingen die nog niet in een orkest meespelen betalen de helft van de contributie: € 80,-.

Lesgeld
Het lesgeld bedraagt (schooljaar 2021-2022) voor het A-diploma € 133,- B-diploma € 200-, C-diploma € 247,50 en het D-diploma € 365,- per jaar. Harmonie St. Cecilia is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, die op haar beurt deel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.