Uw Privacy

Opslag persoonsgegevens
Op deze website vermelden wij geen persoonsgegevens, anders dan namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen en de namen/logo’s van onze sponsoren. Persoonsgegevens van onze leden, leerlingen en sponsoren worden in aparte databases opgeslagen die niet vrij toegankelijk zijn. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze ledenadministratie, het innen van contributies, lesgeld en sponsorbijdragen en het verstrekken van informatie over repetities, concerten en evenementen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Meer specifiek bewaren wij de volgende persoonsgegevens:
- Leden en leerlingen: naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres en telefoongegevens (van ouders/verzorgers bij leden onder de 18 jaar) en bankgegevens (in verband met de incasso van contributie en lesgeld). Bankgegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester en de ledenadministratie. De overige gegevens worden periodiek gedeeld met de bestuursleden en opleidingscommissie ten behoeve van de dagelijkse aansturing van de vereniging.
- AMV-leerlingen: naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoongegevens van ouders/verzorgers. Deze gegevens worden gebruikt voor het innen van het AMV-lesgeld en zijn alleen beschikbaar voor de penningmeester, de ledenadministratie en de AMV-docent.
- Sponsoren: naam en adresgegevens. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester en de sponsorcommissie en worden gebruikt voor het innen van sponsorbijdragen en het toesturen van uitnodigingen voor concerten en evenementen van de vereniging.
- Leden van de Club van 100: naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester en de secretaris en worden gebruikt voor het innen van sponsorbijdragen en het toesturen van uitnodigingen voor concerten en evenementen van de vereniging.

Opslagtermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens van leden en leerlingen worden tot maximaal een jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of de opleiding bewaard en daarna verwijderd vanuit onze digitale database.

Gebruik van foto’s op website en social media
Harmonie Sint Cecilia maakt foto’s van haar concerten, evenementen en andere bijzondere gelegenheden waarbij de harmonie betrokken is. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op de website van de vereniging en via de facebookpagina van de harmonie worden gedeeld met anderen voor promotie van de harmonie.

Nieuwe leden en (ouders/verzorgers van) leerlingen worden via het aanmeldingsformulier gevraagd toestemming te geven om foto’s waarop zij herkenbaar in beeld zijn te plaatsen op onze website en/of facebookpagina. Aan de huidige leden en (ouders/verzorgers) van leerlingen wordt separaat verzocht hun toestemming te verlenen. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd in de administratie van de vereniging. U hebt ook de mogelijkheid om de toestemming weer in te trekken.